Skip to content
快速下单
搜 索
全部产品

赛特力 超声波牙科治疗仪 窝沟预备工作尖

订单金额超过¥500免费送货
仓库补货中,延迟发货
物料编号
1088-000078
品牌
赛特力
规格
EX1
产品子分类描述
第二类医疗器械
注册号
国械注进20162554709
厂家编码
F02040
不支持无理由退货
坏品退换
正品保证
    产品描述
    评论

产品名称

超声波牙科治疗仪

 

型号         厂家代码           产品说明

EX1       F02040                 颌面,牙劲部预备

你可能还喜欢